Medi ambient

La conservació i el compromís amb el mediambient constitueix un objetiu prioritari d'actuació per a la nostra empresa.
Aquest compromís està present a totes les decisions de negoci i pretend conciliar el progrès industrial i econòmic amb el respecte cap al medi ambient. Consecuentement amb això, Cifreat S.L. asumeix els següents compromisos i principis ambientals:


Desenvolupament sostenible: desenvolupar les nostres activitats d'una manera respetuosa amb el medi ambient, assegurant els recursos futurs i fixant-nos especialment en l'eficiència energètica, la lluita contra el canvi climàtic i la protecció de l'entorn i dels ciutadans en general.


Adaptació contínua a la normativa aplicable: cumplir la legislació ambiental aplicable a les instalaciones. Tenir en compte les normes nacionals i la tendència legislativa en la planificació de les actuacions que poden tindre un impacte ambiental significatiu, especialment a aquelles àrees a les que no hi hagi legislació aplicable.


Prevenció de la contaminació i evaluació dels riscos potencials: aplicar el principio bàsic de prevenció de la contaminació i d'evaluació dels riscos potencials desde la planificació i evaluació de decisions, fins a l'execució i posada en marcha de nous projectes.


Minimitzar l'impacte: realitzar un esforç continu en identificar, caracteritzar i millorar l'impacte ambiental derivat de les nostres activitats e instalacions, i procurar una utilizació eficient de les mateixes desde el disseny a la fi de la seva vida útil.