Departament tècnic

Cifreat S.L. disposa d'un departament tècnic  format per persones altament qualificades i amb una dilatada experiència, que basen la seva feina en la consecució dels següents objectius:
Estudiar, analitzar i proposar al client la millor solució tècnica i econòmica, als seus problemes.
Dirigir, coordinar i supervisar tècnicament les obres que realitza l'empresa.
Formació continua a operaris en les noves tècniques, mètodes o sistemes.
Conèixer, analitzar i aplicar tots aquells sistemes, tècniques i materials que dia a dia van sorgint al mercat, per a mantenir la nostra capacitat tècnica, en la vanguarda del sector.
Definir i promoure solucions eficients, basades en la nostra pròpia investigació i desenvolupament.